AD LUX OY

AD LUX OY

Daylight lighting by Ilkka Pekanheimo, AD-Lux Oy

One of the most interesting projects of the lighting designer Ilkka Pekanheimo in 2007-2009 was the lighting of artist Jan-Erik Anderssons Life on a Leaf house in Turku. Every leaf spine is lighted with a daylight simulating dimmable light. This method was tested first and found to be excellent.

Ilkka Pekanheimo has promoted the use of daylight simulating light in Finland over 20 years already. Today more and more houses and also work places are completely lighted with full spectrum daylight lamps. In the Leaf house there are nearly 70 full spectrum Viva-Lite lamps, almost all high power, 49W or 54W lamps. Bluebell winter garden is lighted with daylight Citizen-LED lamps.
lkka also had the idea to build a lighting fixture kit. The fixture is missing the framework.

This is a very economical solution, because the electronic ballast of the fixture can be installed within the rooms temperature. If it would been inside of the fixture, the heat of the lamp would make the life time of the electronics much shorter. The lighting of the Leaf house has been realized with this fixture kit.

Because we see better in daylight lighting, our eyes are less tired and the colours of the furnishings are real. The medical studies from Ilkka Pekanheimo have helped a lot in the promotion of full spectrum daylight, which also has significant health effects.

This method of lighting further saves energy. As no incandescent and halogen lamps are used, it positively addresses the effects of climate change. All lights, except from the installation in the dining room with 26 retro lamps from the 60:ties and 70:ties, are full spectrum fluorescent lights, many of them dimmable. These lamps can be replaced later with LED-lamps, when incandescent lamps are no more available.
www.adlux.fi/public/eng

AD LUX OY

Päivänvalovalaistus, Ilkka Pekanheimo, AD-Lux Oy

Yksi valaistussuunnittelija Ilkka Pekanheimon vuosien 2007-2009 mielenkiintoisimmista projekteista oli kuvanveistäjä, kuvataiteilija Jan-Erik Anderssonin Lehtitalon (Life on a Leaf) valaistuksen toteuttaminen päivänvalon kaltaisella, himmennettävällä valolla Turun Hirvensalossa. Jokainen talon ”lehtiruoto” valaistiin AD-Luxin valaisimilla ja lampuilla. Tätä valaistustapaa kokeiltiin huolella ja todettiin se käyttökelpoiseksi.

Ilkka Pekanheimo on edistänyt päivänvalon kaltaisen valaistuksen käyttöä Suomessa jo yli 20 vuoden ajan. Viime aikoina entistä useammat valaisevat koko omakotitalonsa ja työpaikkansa täyden spektrin päivänvalolampuilla. Lehtitalossa on lähes 70 täyden spektrin Viva-Lite-loistelamppua, melkein kaikki suurtehoisia, 49 tai 54 W:n lamppuja. Monet niistä ovat himmennettäviä. Kissankello on valaistu päivänvalon kaltaista valoa antavalla Citizen-LED-valaisimella.

Ilkka Pekanheimo on ideoinut uuden valaisimen, joka rakennetaan valaisinrakennussarjasta. Siitä puuttuu kokonaan valaisinrunko. Tällainen valaistustapa on edullinen ratkaisu, koska valaisimen elektroniikka asennetaan huoneen lämpötilaan. Jos se olisi valaisimen sisällä, lyhentäisi lampun aiheuttama kuumuus elektroniikan elinikää. Tällä valaisimella on toteutettu Lehtitalon valaistus.

Koska täyden spektrin päivänvalovalaistuksessa nähdään paremmin, silmät väsyvät vähemmän, sisustuksen värit näkyvät aitoina. Täyden spektrin päivänvalon käytön edistämisessä on Ilkka Pekanheimon lääketieteellisestä peruskoulutuksesta ollut suurta hyötyä.

Tämä valaistustapa on myös energiaa säästävä. Koska siinä ei käytetä lainkaan hehku- eikä halogeenilamppuja, on sillä positiivinen vaikutus myös ilmastonmuutokseen. Ainoastaan ruokailuhuoneen valaistus on toteutettu 26 retrovalaisimella 60- ja 70-luvuilta. Nämäkin voidaan myöhemmin varustaa LED-lampuilla, kun hehkulamppuja ei enää saa.

Brahenkatu 12
20100 TURKU
puh. (02) 517 0300
faksi (02) 517 0366
GSM 0400 221421
adlux@adlux.fi

www.adlux.fi

 

COLLABORATORS