(29.11.-05 Åbo Underrättelser)

Det var med glädje jag kunde ta del av ÅU den 29.11, då man i en artikel rapporterar om att Senatsfastigheter invigt sitt nya kontor i Kuppis gamla stationsbyggnad i trä, restaurerad av arkitektbyrån Sigge. Jag hoppas att detta kan vara en signal till andra företag, att man inte behöver bygga ett grått och opersonligt glas-stål palats för att visa sej “modern”, utan att man bättre kan profilera sej med att restaurera något av våra gamla vackra trähus, eller fabriksbyggnader av tegel, som hotas av förfall .

Samtidigt är jag mycket upprörd över att man så lätt tänker låta Wikeström&Krogius huset försvinna ur stadsbilden. Huset har en fin Art Nouveau fasad som rätt restaurerad är ett konstverk i sej och som dagligen kan stimulera alla dem som kör eller går längs Skolgatan. Finsk Art Nouveau (Jugend) är också något som vi stolt kan visa upp för turister. Speciellt den variant, som Wikeström& Krogius huset representerar, där bottenvåningen är av sten och den översta av trä, är vi är rätt ensamma om i Finland.

Vi har inte råd att låta en enda av dessa pärlor försvinna. Inte minst då vi med nutida byggteknologi varsamt kan bygga nytt vid sidan om, runtomkring, tom ovanpå(!) så att det gamla kan bevaras, men ny byggnadsyta ändå fås tillstånd. Vi behöver en ny stadsplanering där det traditionella rut/lådmönstret bryts och nya expressiva lösningar sökes och där man slår vakt om det konstnärliga elementet. I en tid då konsten inte mera finns på husens fasader, är det allt skäl att bevara de ornamenterade trähusen, som en sorts levande museer och idébanker för kommande tider, då husen igen får tillbaka sin hud.

Jan-Erik Andersson, bildkonstnär