My Life as Books


Performance during the inauguration of the renovated old Turku City Library, 19.9.2008

For the performance on the opening festivities of the renovated main library in Turku, Andersson made edible copies of ten important books in his life. The original books were shown in a showcase during the day of the performance. In the evening Andersson served the books to the audience accompanied by a short personal story why he chose that book. The edible books were made using a cake foundation on the top of which Andersson made the cover picture by using a food colour printer.

 

Zacharias Topelius
Kyrktuppen och andra sagor. (Utgåvan tryckt 1953)
Den här boken, tillsammans med de två andra i serien, fick jag som stipendium på andra klassen i folkskolan 1962. Det var en mycket viktig händelse för självförtroendet hos en stammande inåtvänd pojke. I boken finns sagan om slottstomten på Åbo slott, som jag kommenterat i några av mina konstverk många decennier senare.

Zacharias Topelius
Kyrktuppen och andra sagor (”Kirkonkukko ja muita satuja”), vuoden 1953 painos
Voitin tämän kirjan (ja sen lisäksi sarjan kaksi muuta kirjaa) stipendinä ollessani toisella luokalla koulussa vuonna 1962. Tämä kohensi kummasti sisäänpäin kääntyneen, änkyttävän pojan itseluottamusta. Kirjassa on satu Turun linnan tonttu-ukosta, jota olen kommentoinut joissakin taideteoksissani useita vuosikymmeniä myöhemmin.

Philip Pullman
Northern Lights från Trilogin His Dark Materials (1995)
Den här trilogin gjorde mej sanslöst upprymd. Ett mästerverk som går över gränserna för barn och vuxenlitteratur. Fantasi behöver också vi vuxna för att våra psyken skall klara sej helskinnade. Pullman lyckas kombinera fantastiska element med gestalter som är mångbottnade.

Philip Pullman
Northern Lights trilogiasta His Dark Materials, 1995 (”Kultainen kompassi” trilogiasta ”Universumien tomu”, suom. Helene Bützow)
Tämä trilogia sai minut todella hyvälle tuulelle. Se on mestariteos, joka joka ylittää lasten- ja aikuistenkirjallisuuden rajat. Myös me aikuiset tarvitsemme fantasiaa, jotta selviämme henkisesti ehjinä. Pullman onnistuu yhdistämään mielikuvituksellisia elementtejä monitasoisiin hahmoihin.

Henrik Jansson
Gruppen hette No C:o (1984)
Under slutet av 1970- och början av 1980-talet spelade jag och Jansson i samma rock-grupp. Livet gick i äkta rock stil med fester och ett ganska stort psykiskt illamående. Jansson beskriver denna värld med en övertygande språklig frenesi. Jag sökte mej vidare mot en inre harmoni genom att övergå till bildkonst och gjorde pärmbilden till Janssons bok som ett symboliskt avsked till detta skede i mitt liv.

Henrik Jansson
Gruppen hette No C: o (1984)
70- ja 80-lukujen vaihteessa soitin Janssonin kanssa samassa rock-yhtyeessä. Elämä sujui aidossa rockin hengessä ja sisälsi juhlia ja melko paljon henkistä pahoinvointia. Janssonin kielessä on samaa vakuuttavaa vimmaa ja energiaa kuin itse tässä maailmassa Jatkoin sisäisen rauhan etsimistä siirtymällä kuvataiteeseen ja tein kansikuvan Janssonin kirjaan symboliseksi hyvästiksi elämäni tälle vaiheelle.

China Mieville
The Scar
Jag har läst allt jag kommit över av China Mieville. Han lyckas med att bygga upp rikt ornamenterade och skrämmande världar, som är totalt osannolika men ändå hänger ihop och fungerar enligt en inneboende egen logik. Under bottnen finns också ett samhällsengagemang som gör att Mievilles litteratur går djupt på alla plan.

China Mieville
The Scar
Olen lukenut kaikki China Mievillen teokset, jotka olen saanut käsiini. Hän onnistuu luomaan runsaasti koristeltuja ja pelottavia maailmoja, jotka ovat täysin epätodennäköisiä mutta jotka samalla sopivat yhteen ja toimivat oman sisäisen logiikkansa mukaan. Pinnan alla on myös yhteiskunnallisia vaikuttimia, minkä vuoksi Mievillen kirjallisuus on syvällistä kaikilla tasoilla.

Tove Jansson
Farlig midsommar
En otrolig kombination av text och bild, som skapar stämningar till vilka jag ofta drömmer mej tillbaka. Jag upplever att berättelser som stimulerar fantasin, speciellt de som vi hör som barn, skapar ”rum” i hjärnan dit det är givande att återvända. Janssons böcker och serier har, tillsamman med Elsa Beskows sagor, påverkat utformningen av det bladformade hus, Life on a Leaf, som jag för tillfället bygger på Hirvensalo.

Tove Jansson
Farlig midsommar (”Vaarallinen juhannus”)
Uskomaton tekstin ja kuvien yhdistelmä, joka luo tunnelmia, joihin palaan usein unelmissani. Uskon, että mielikuvitusta kiihdyttävät kertomukset, etenkin ne, joita olemme kuulleet lapsena, luovat aivoihin ”huoneita”, joihin on antoisaa palata. Janssonin kirjat ja sarjat ovat yhdessä Elsa Beskown satujen kanssa vaikuttaneet tällä hetkellä Hirvensaloon rakenteilla olevan lehdenmallisen talon, Life on a Leaf, muotoon.

Hermann Hesse
Brunnsgästen (Första gången utgiven 1925)
Efter studentskrivningarna 1973 var det meningen att jag skul¬le studera matematik en månad på Hangö sommaruniversi¬tet. Efter en veckas kämpande gav jag upp och gick till Hangö stadsbibliotek och lånade allt jag kom över av Hermann Hesse. De återstående veckorna levde jag på gröt och Hesse, vilket ledde till att jag gav upp matematiken och i stället sprang med kläderna på i vattnet och satt på sandstränderna och upplevde en förhöjd känsla av att finnas till.

Hermann Hesse
Kylpylävieraana (ilmestyi ensimmäisen kerran 1925)
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen 1973 minulla oli tarkoituksena opiskella matematiikkaa kuukauden verran Hangon kesäyli¬opistossa. Viikon taistelun jälkeen luovutin ja menin Hangon kaupunginkirjastoon ja lainasin kaikki löytämäni Hermann Hessen teokset. Jäljellä olevat viikot elin puuron ja Hessen voi¬malla, mikä johti siihen, että luovuin matematiikasta ja sen si¬jaan juoksin vaatteet päällä vedessä ja istuin hiekkarannoilla ja tunsin todella olevani olemassa.

Katalogen för Ararat utställningen
på Moderna museet i Stockholm (1976)

Utställningarna, och också konstlitteraturen, på Moderna mu¬seet i Stockholm har haft en stor betydelse för min utveckling mot att bli konstnär. En utställning som hade stort inflytande på mej var Ararat, en utställning som diskuterade konstens, ar¬kitekturens, samhällsvetenskapernas och naturvetenskapernas roll i skapandet av ett ekologiskt riktigt samhälle. Det är just denna tvärvetenskapliga hållning, som jag fortfarande tror att vi måste söka.

Ararat-näyttelyn luettelo Tukholman modernin
taiteen museossa (Moderna museet) (1976)

Tukholman modernin taiteen museon näyttelyillä ja myös tai¬dekirjallisuudella on ollut suuri merkitys kehitykselleni taitei¬lijaksi. Ararat-näyttelyllä oli suuri vaikutus minuun. Näyttely käsitteli taiteen, arkkitehtuurin, yhteiskuntatieteiden ja luon¬nontieteiden roolia ekologisesti oikean yhteiskunnan luomi¬sessa. Juuri tätä poikkitieteellistä ajattelutapaa meidän täytyy mielestäni edelleen etsiä.

Sol LeWitt
Geometric Figures & Color (1979)
En bok totalt utan ord, enbart med rena geometriska ytor och färger. LeWitt öppnade den abstrakta och konseptuella kon¬stens värld för mej. Trots att man inte ser ord i boken är det dock genom beskrivningar i ord som instruktioner ges hur Le¬Witts arbeten skall utföras. Till exempel att med en blyerts¬penna med linjer sammanbinda alla arkitektoniska detaljer på en vägg. Sedan kan vem som helst utföra arbetet.

Sol LeWitt
Geometric Figures & Color (1979)
Kirja täysin ilman sanoja, vain pelkkiä geometrisiä pintoja ja värejä. LeWitt avasi minulle abstraktin taiteen ja käsitetaiteen maailman. Vaikka kirjassa ei ole sanoja, sanallisilla kuvauksilla kuitenkin annetaan ohjeita LeWittin töiden tekemiseen, esimer¬kiksi yhdistämällä lyijykynällä kaikki arkkitehtoniset yksityiskoh¬dat viivoina seinälle. Sitten kuka tahansa voi tehdä työn.

Joris-Karl Huysmans
Against Nature (1884)
Huysmans beskriver en exentrisk greve, som lever i en virtuali¬serad värld, som han byggt upp själv. Hans villa är byggd som en installation där färgade sköldpaddor går över golven och där man kan genom att släppa ut olika dofter och lukter och på det sättet i sin sinnevärld förflytta sej till olika platser. Huys¬mans beskriver i ord redan i slutet av 1800-talet, dagens instal¬lationskonst och virtuella datorvärldar.

Joris-Karl Huysmans
Vastahankaan (Against Nature 1884)
Huysmans kuvaa eksentristä kreiviä, joka elää virtuaalimaail¬massa, jonka hän on itse luonut. Hänen talonsa on rakennettu installaatioksi, jossa värilliset kilpikonnat kulkevat lattian poik¬ki, ja jossa voi laskea ilmaan erilaisia tuoksuja ja hajuja ja siten siirtyä aistimaailmassa eri paikkoihin. Huysmans kuvaa sanal¬lisesti jo 1800-luvun lopussa tämän päivän installaatiotaidetta ja virtuaalisia tietokonemaailmoja.

Dennis Lehane
Mystic River (2001)
Liksom många andra läser jag deckare för att koppla av innan jag somnar. Efter att ha läst Lehanes mera hårdkokta historier läste jag Mystic River som höjde sej högt över det jag tidigare läst av honom. Överraskande gick boken djupt in i mitt med¬vetande. Det här är realism, men Lehane lyckas skapa en stark, samtidigt drömlik och trovärdig stämning, där ångest blandas med kärlek och där mordhistorien endast blir en detalj i ett större drama.

Dennis Lehane
Menneisyyden ote (Mystic River 2001)
Kuten monet muutkin luen dekkareita rentoutuakseni ennen nukkumaan menoa. Luettuani Lehanen kovaksi keitetympiä kertomuksia luin Menneisyyden otteen, joka ylitti kirkkaasti muut lukemani Lehanen kirjat. Yllättäen kirja meni syvälle ta¬juntaani. Kirja on realistinen, mutta Lehane onnistuu luomaan vahvan, samanaikaisesti unenomaisen ja uskottavan tunnelman, jossa ahdistus sekoittuu rakkauteen, ja jossa murhatarina on vain yksityiskohta suuremmassa draamassa.